Bạn có muốn trở thành một công dân Hoa Kỳ?

Chào mừng bạn đến với New Americans Campaign mạng của các đối tác phi lợi nhuận đáng tin cậy có thể giúp bạn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ . Chúng tôi là một mạng lưới quốc gia dẫn đầu bởi  Immigrant Legal Resource Center.

 

Gọi Với Thắc Mắc

Gọi cho bất kỳ đối tác nào của chúng tôi với những câu hỏi về quá trình nhập quốc tịch hoặc để tìm một sự kiện nhập tịch trong khu vực của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng đường dây nóng miễn phí:

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu:  800-267-7395

Tìm Trợ Giúp Cá Nhân

New Americans Campaign có các đối tác trên khắp cả nước. Duyệt theo khu vực để tìm tổ chức gần bạn nhất. Vui lòng gọi để biết họ có thể giúp bạn bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn hay không.

Alabama

Arizona

Arkansas

California

California's Central Valley Campaign Site
Inland Empire
Los Angeles Campaign Site
Marin County
Napa Valley Campaign Site
Orange County Campaign Site
San Diego Campaign Site
San Francisco Campaign Site
San Francisco Government Partners
San Francisco's East Bay
San Francisco's East Bay Campaign Site
Silicon Valley Campaign Site

Colorado

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Sioux City

Kentucky

Louisiana

New Orleans

Maine

Maryland

Baltimore

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nevada

New Mexico

New York

North Carolina

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Sử dụng Immigration Advocates Network’s database để tìm kiếm các dịch vụ pháp lý ở những nơi không có đối tác vận động.

Nhận tài nguyên USCIS

Xem xét  các nguồn lực từ chính phủ Hoa Kỳ về nhập quốc tịch .